fbpx

למה הוקמה העמותה?

במדינת ישראל חיים כיום מעל 3,000,000 איש שהמערכת הרפואית מתקשה לספק להם מענה. 

3,000,000 שנאלצים להתמודד עם מציאות יומיומית שבה הסבל שלהם שקוף כלפי הסביבה הקרובה, החברה, המעסיקים ומוסדות השלטון. 

3,000,000 שנופלים בין הכיסאות בכל הנוגע למצבם הבריאותי, לזכויותיהם ולתמיכה לה הם זקוקים. 

מעל שליש מאוכלוסיית ישראל מתמודדים עם ההשלכות הכלכליות והחברתיות של כאב מתמשך וכרוני, והצפי הוא כי מספרים אלה ימשיכו לעלות בשנים הקרובות. מדובר באתגר אסטרטגי שהחברה הישראלית כלל אינה ערוכה אליו.

בעוד שבמדינות אחרות הוכנו תוכניות אסטרטגיות להתמודד עם תופעה רחבת היקף זו, במדינת ישראל הנושא אינו נמצא בסדרי העדיפויות. 

וכך נוצר מצב בו אלו המתמודדים עם כאב כרוני מרגישים שהם נאבקים בטחנות רוח, עם מינימום מענה ומינימום לגטימציהלבד.

מסיבה זו הוקמה העמותה למתמודדי כאב בישראל. 

במספרים שמאחורי הסטטיסטיקות חבויה עוצמה – אם נתאגד, זה ייתן לנו את הכוח לחולל שינוי ולסייע לסובלים ולסובלות.

חזון העמותה

העמותה למתמודדי כאב ומחלות כרוניות הוקמה מתוך השאיפה לקדם חברה שכל תסמיני הכאב מטופלים

חברה שאינה רואה במתמודדי כאב כמטופלים, אלא כא.נשים החיים לצד תסמיני כאב ומחלות כרוניות, כחלק ממעגל השפעה כולל של מטפלים.ות, משפחה, חברה וסביבה, ומספקת להם תמיכה, חינוך ותקווה לחיים איכותיים ובעלי משמעות

אנו שואפים לתרגם את הכאב לכוח, שיאפשר לנו להעלות מודעות ולקרוא לפעולה בקרב הקהילה הרפואית, מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות, והציבור בכללותו לגבי הסוגיות הנובעות מחיים לצד כאב ומחלות כרוניות.

אנו נהיה הקול לשינוי תמונת המצב בכל הקשור לכאב בישראל

אנו מבינים את החסמים והקשיים הנובעים מחיים בתנאים של כאב מתמשך ומחלות. יחד, נוכל להשפיע על חייהם של מעל 3 מיליון א.נשים בישראל! 

משימות ליבה של העמותה

מה שלנו מכוונת לתמוך ולהעצים מתמודדי.ות כאב לקחת בעלות על הבריאות שלהם.ן, על מנת שיוכלו להניע את חייהם ולהיות בשליטה עליהם.

אנו שואפים לקדם את התנאים והתשתיות הנדרשים לכך, ובכלל זה:

 • להבטיח כי במדינת ישראל תהיה קיימת אסטרטגיה לאומית להתמודדות עם ההשלכות של כאב ומחלות כרוניות. 
 • להבטיח כי במדינת ישראל תהיה קיימת תשתית סיוע וקידום איכות חיים למתמודדי כאב ומחלות כרוניות. 

מטרות העמותה

 • קידום איכות חיים למתמודדי כאב עם מחלות כרוניות.
 • הבטחת בחירה חופשית, מושכלת ואחראית,  המאפשרת למתמודדי כאב לקיחת שליטה על חייהם.
 • הבטחת גישה חופשית לידע, מיומנויות, כלים ומשאבים הנדרשים להתמודדות עם תסמיני כאב ומחלות כרוניות. 
 • קידום תשתיות רפואיות, סוציאליות, פיזיות, ממשלתיות וחברתיות הנדרשות על מנת לאפשר לחיות היטב לצד הכאב. 
 • להוות הגוף הצרכני המוביל והמאגד עבור א.נשים המתמודדים עם כאב ומחלות כרוניות. 

ערכי העמותה

הערכים המוטמעים במשימות הליבה של העמותה:

 • מכאב לעוצמה
 • אחריות אישית
 • קהילתיות ומנהיגות
 • שקיפות
 • איכות חיים
 • חדשנות וגישת 360

דבר יושב ראש

יושב ראש העמותה למתמודדי כאב בישראל ע”ר, מר. יונתן אמיר

תפריט נגישות